تحلیل محتوای کتب درسی

کتب درسی با توجه به اینکه بسیار تاثیر گذار در امر راه و روش آموزشی و تربیتی و همچنین ایجاد محتوای درسی دارند بسیار پر اهمیت می باشند. بخصوص در نظام آموزشی ایران که بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت به طور کامل از کتب درسی و آموزشی برداشت می گردد.بنا بر این تحلیل محتوای کتب درسی و آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران ارزش و اهمیت بالایی دارد و نسبت به سایر نظام های آموزشی مهمتر و دقیق تر است.به همین دلیل است که ارزش دارد که بر روی این مسئله روزها و ماهها وقت گذاشت و کارشناسان آموزشی تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهند. تا بتوانند مشکلات و معضلات آموزشی را از نظام آموزشی ایران برطرف نمایند.در واقع امروزه کتب درسی مهمترین منبع آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری هستند و تحلیل محتوای کتب درسی می تواند کمک شایانی به این امر نماید.در واقع دلایل بیشماری وجود دارد که نشان می دهد کتاب های درسی و مدرسه ای مهمترین منبع آموزشی در بحث فرایند آموزشی و تربیتی هستند . از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. استفاده انحصاری معلمان از کتاب های مدرسه در آموزش و تعلیم و تربیت
 2. استفاده انحصاری از مطالب درسی صرف در مباحث امتحانی
 3. اساس چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش بر مبنای کتب درسی
 4. اجبار دانش آموزان به استفاده از کتب درسی و مدرسه ای در راستای آموزش
 5. یک پارچگی نظام آموزش و پرورش و فرایند یادگیری در کل کشور
 6. عدم وجود امکانات و شرایط بهینه در راستای استفاده از منابع بیشتر آموزشی
 7. اتکای معلمان به مطالب کتب درسی و تنظیم سناریو و الگوی تدریس بر مبنای کتب درسی

در کشور ما هدف اساسی و اصلی نظام آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان است که بتواند اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در آنها نهادینه نماید.مهمترین عامل در کشور ما در این راستا استفاده از کتب درسی است.چرا که این روش آسانترین و اثر بخش ترین روش در ایجاد اهداف فوق الذکر است.در نظام آموزش و پرورش در کشور ما کتب درسی و تحلیل محتوای درست آنها می تواند شرایط زیر را فراهم نماید.

 1. نشان دادن دقیق وضعیت آموزشی و محدوده آن در نظام آموزش و پرورش
 2. منبعی دقیق برای استفاده در راستای موضوع مورد بحث
 3. ایجاد درک بهتر و بهبود فرایند یاددهی و یادگیری به کمک جدول و نمودار
 4. ایجاد صرفه جویی در زمان در معلم و دانش آموز
 5. ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان و معلمین و همچنین اولیای دانش آموزان
 6. دور نمودن مدرس از بحث ها و گفتگوهای حاشیه ای
 7. ترغیب دانش آموزان به مطالعه و پژوهش
 8. ایجاد هدف و آرمان آموزشی برای یادگیرندگان