پیک نوروزی ۹۷ پایه سوم ابتدایی

پیک نوروزی سوم ابتدایی

پاسخ نامه پیک نوروزی سوم ابتدایی در سال ۱۳۹۷ برای هر چه راحت تر بودن والدین در اختیار آنها قرار داده می شود تا بر اساس پاسخ نامه املا و…به فرزندان بگویند و اشتباهات و نکات آموزشی که فرزندان خود در آنها مشکل دارند را حل کنند.

پیک نوروزی 97 سوم ابتداییپیک نوروزی سوم ابتدایی ۱۳۹۷که به آن پیک بهارانه سوم ابتدایی و پیک نوروزی سوم دبستان نیز گفته می شود با فرمت قابل ویرایش در اختیار شما سروران گرامی قرار می گیرد.

مطالبی که در پیک نوروزی سوم ابتدایی وجود دارد عبارتند از :

محتویات پیک عیدانه سوم ابتدایی :

 1. – رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
 2. – مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
 3. – جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
 4. – آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
 5. – تمرین جمع ساده در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
 6. – الگو در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
 7. – اشکال هندسی در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
 8. – جدول سودوکو در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
 9. – بازی اختلاف تصاویر در رابطه با پیک عیدانه سوم دبستان
 10. – صدا شناسی در رابطه با پیک عیدانه سوم دبستان
 11. – اموزش و تمرین حروف الفبا در رابطه با پیک عیدانه سوم دبستان
 12. – قصه و تمرین خوشنویسی در رابطه با پیک عیدانه سوم دبستان
 13. – حیوانات در رابطه با پیک عیدانه سوم ابتدایی
 14. – حواس پنج گانه پیک عیدانه سوم ابتدایی
 15. – احترام به بزرگترها پیک عیدانه سوم ابتدایی
 16. – چراغ راهنما و وسایل برقی پیک عیدانه سوم ابتدایی
 17. – خوراکی های نامناسب پیک بهاره سوم ابتدایی
 18. – مشاغل پیک بهاره سوم ابتدایی
 19. – وسایل نقلیه پیک بهاره سوم ابتدایی
 20. – زبان انگلیسی پیک بهاره سوم دبستان
 21. – نقاشی و کاردستی با وسایل دور ریختنی پیک بهاره سوم دبستان

این پیک نوروزی سوم ابتدایی طوری طراحی شده است تا هیچ کس برای پرینت گرفتن مشکلی نداشته باشد.

دیگر مطالب موجود در پیک نوروزی سوم ابتدایی

– انواع شعرها در پیک نوروزی پایه سوم

– بازی ماز سفره هفت سین پیک نوروزی پایه سوم

– آموزش نقاشی پیک نوروزی پایه سوم